Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním výše uvedeného formuláře uděluji výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem YourHouse CZ s.r.o., IČO: 04936078, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen “Správce”), a to za účelem a v rozsahu nezbytném pro mé kontaktování, zaslání nabídky nebo obchodního sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., pro jednání o uzavření smlouvy o poskytování realitních služeb se Správcem a řádné plnění této smlouvy a uplatňování nároků z této smlouvy, bude-li mezi mnou a Správcem uzavřena. Správce nepředá osobní údaje třetím osobám a zajistí mlčenlivost fyzických osob, které budou pro Správce údaje zpracovávat. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu 5 let od poskytnutí údajů nebo od skončení smlouvy se Správcem, bude-li uzavřena. Zároveň jsem si vědom/a svých práv na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a dalších podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.