Úschova kupní ceny a její výhody

Prodávající i kupující se vystavují vysokému riziku, pokud nevyužijí bezpečného převodu částky přes úschovní účet u advokáta nebo v bance.

Riziko pro prodávajícího

Může se stát, že kupující na základě podepsané kupní smlouvy zažádá o převedení vlastnického práva na svou osobu, aniž by zaslal prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Pro stáhnutí návrhu na vklad vyžaduje katastrální úřad součinnosti obou stran, čehož však nemusí být v takovém případě docíleno.

Riziko pro kupujícího

Ze strany prodávajícího toto lze ošetřit tak, že si u sebe ponechá obě vyhotovení kupní smlouvy s ověřenými podpisy až do doby, než obdrží kupní cenu na svůj účet. V takovém případě nese ale riziko kupující, který po zaslání částky již nemusí obdržet ověřené vyhotovení smlouvy a nemůže tak zažádat o vklad vlastnického práva.

Bezpečně pro obě smluvní strany

Bezpečným řešením pro obě strany je složení kupní ceny nemovitosti do úschovy u nestranného schovatele. Kupující tak nehradí kupní cenu přímo na účet prodávajícího, ale na úschovní účet, kde peníze setrvají do doby, než bude vlastnické právo převedené na kupujícího. Prodávající má jistotu, že ve chvíli, kdy dojde ke změně vlastníka v katastru nemovitosti, bude mu vyplacena částka z úschovy na jeho účet. Kupující se nemusí obávat toho, že by částka z úschovy byla vyplacena dříve, než by se stal skutečným vlastníkem nemovitosti. Úschovu kupní ceny lze provést v advokátní kanceláři, u notáře nebo banky. Tyto subjekty mají ze zákona povinnost zřizovat pro každý případ samostatný účet, který je zároveň pojištěný pro případ odpovědnosti za škodu.

Úschovu kupní ceny nabízejí i některé realitní kanceláře. Takovou úschovu však nemůžeme doporučit, jelikož se na ní nevztahují žádná zákonná opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *